Molarity of Solutions


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Molarity of Solutions
Popis Allows students to understand molarity and its calculations via a modeling perspective as well as a hands on perspective. The activity allows for differentiation via student selection of amount of solute and volume chosen and teacher assignment of the salt.
Predmet Chémia
Úroveň Stredná škola, Vysoká škola - začínajúci
Typ Demonštrácia, Domáca úloha, Laboratórne cvičenie
Trvanie 90 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Beers Law, absorbance, molarity
Simulácia Molová koncentrácia


Autor(i) Erica Peddi
Škola / Organizácia Campbell High School
Dátum odoslania 30.9.2014
Dátum aktualizácie 30.9.2014