Investigating Properties of Transverse Waves A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Investigating Properties of Transverse Waves
Popis Students investigate the properties of transverse waves - tension, frequency, amplitude and damping. They also explore what happens when a wave is attached to a fixed and a loose end.
Predmet Fyzika
Úroveň Stredná škola
Typ Laboratórne cvičenie
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová amplitude, damping, frequency, tension
Simulácia Vlnenie v rade bodov


Autor(i) Elyse Zimmer
Škola / Organizácia KIPP Houston Public Schools
Dátum odoslania 21.7.2014
Dátum aktualizácie 21.7.2014