Wave Interference (PreAP) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Wave Interference (PreAP)
Popis In this lesson, students investigate water and sound waves. They explore what happens when more than one source is present.
Predmet Fyzika
Úroveň Stredná škola
Typ Laboratórne cvičenie
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová sound wave, water wave, wave interference
Simulácia Interferencia vlnenia (HTML5), Interferencia vlnenia


Autor(i) Elyse Zimmer
Škola / Organizácia KIPP Houston Public Schools
Dátum odoslania 21.7.2014
Dátum aktualizácie 30.1.2019