Gravity, Orbits and Kepler's Laws


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Gravity, Orbits and Kepler's Laws
Popis The goals of this activity are to learn how the shape and period of the orbit of a planet orbiting a star depend on the mass of the star and the mass of the planet; to learn how the shape of the orbit depends on the speed and radius of the planet; to observe Kepler’s laws
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Kepler's laws, Newton's law of universal gravitation, Newton's second law, Newton's third law, gravity
Simulácia Gravitácia a obežná dráha


Autor(i) Rhoda Berenson
Škola / Organizácia New York University
Dátum odoslania 18.7.2014
Dátum aktualizácie 27.10.2014