Blackbody Radiation updated from Michael P.


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Blackbody Radiation updated from Michael P.
Popis PowerPoint provides lesson opener, objectives, and History as visual guide to the laboratory. For answer key contact mmarty
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová 4 part lab comparing radiation from a light bulb, graph and analysis., oven and our Sun. Data collection
Simulácia Žiarenie čierneho telesa


Autor(i) michael marty
Škola / Organizácia NIS
Dátum odoslania 26.4.2014
Dátum aktualizácie 26.4.2014