Static Electricity: A Force to be Reckoned With


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Static Electricity: A Force to be Reckoned With
Popis This activity introduces students to static electricity in a formal sense. Students will interpret the effects of static electricity using vocabulary and gaining knowledge of insulators and conductors. This is a starting point for future science lessons involving thermal principles, other forms of electricity
Predmet Fyzika
Úroveň K-5
Typ Domáca úloha, Laboratórne cvičenie
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Yes
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Electricity, Static, attract, conductor, insulator, repel
Simulácia Balón a statická elektrina


Autor(i) Lauren Dykstra
Škola / Organizácia CUNY Hunter College
Dátum odoslania 12.3.2014
Dátum aktualizácie 19.5.2015