RGB Color A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov RGB Color
Popis For this activity, many teachers find it helpful to have kids "play" for a few moments prior to engaging in the activity. This allows kids time to figure out the tools and get familiar with how they work
Predmet Fyzika
Úroveň ZŠ druhý stupeň
Typ Laboratórne cvičenie
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Color, Light
Simulácia Farebné videnie


Autor(i) Doug Spicher
Škola / Organizácia HCPSS
Dátum odoslania 19.2.2014
Dátum aktualizácie 24.2.2014