Energy Forms and Changes Simulation A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Energy Forms and Changes Simulation
Popis
Predmet Fyzika
Úroveň ZŠ druhý stupeň
Typ Domáca úloha, Laboratórne cvičenie, Otázky
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová conservation, conversion, energy, system, transfer
Simulácia Formy energie a jej premeny


Autor(i) A. Norberg
Škola / Organizácia Orono Middle School
Dátum odoslania 18.2.2014
Dátum aktualizácie 25.2.2014