Energy Forms Simulation Activity


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Energy Forms Simulation Activity
Popis This lab explores thermal energy properties of radiation, convection, and conduction, then has students observe and describe energy transfers in part 2.
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová energy, energy transfers, heat, thermal
Simulácia Formy energie a jej premeny


Autor(i) Tim Perry
Škola / Organizácia Sterling Montessori
Dátum odoslania 18.10.2013
Dátum aktualizácie 18.10.2013