Strāvas un sprieguma noteikšana virknes un paralēlslēgumā


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Strāvas un sprieguma noteikšana virknes un paralēlslēgumā
Popis Darbs paredzēts 9. klasei, mācoties par elektriskajām ķēdēm. Tas paredzēts skolēnu patstāvīgam darbam, secīgi izpildot darba uzdevumus. Mērķis: pilnveidot prasmi saslēgt elektrisko ķēdi pēc uzzīmētas shēmas un izskaidrot elektriskās strāvas plūšanas nosacījumus, veicot virtuālu laboratorijas darbu. Skolēnam sasniedzamie rezultāti: saslēdz virtuālu elektrisko ķēdi pēc dotās shēmas, analizē strāvas plūšanas nosacījumus, aprēķina spuldzes pretestību pēc Oma likuma ķēdes posmam.
Trvanie 30 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Latvian
Kľúčové slová Oma likums, strāvas plūšanas nosacījumi
Simulácia Stavebnica elektrických obvodov (jednosmerný prúd) , Stavebnica elektrických obvodov (jednosmerný prúd)


Autor(i) Ieva Leja
Škola / Organizácia LU
Dátum odoslania 29.5.2013
Dátum aktualizácie 29.5.2013