Beer의 법칙 사용지침서(User Manual)


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Beer의 법칙 사용지침서(User Manual)
Popis Beer의 법칙 시뮬에이션의 사용지침서입니다.
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová 농도, 용액, 투광도, 파장, 흡광도, Beer의 법칙
Simulácia Lambertov-Beerov zákon


Autor(i) 이화국(Wha Kuk Lee)
Kontaktný email whakuklee@gmail.com
Škola / Organizácia Chonbuk National University
Dátum odoslania 27.4.2013
Dátum aktualizácie 1.5.2013