Beer's Law Warm-Up A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Beer's Law Warm-Up
Popis This activity is a brief, 4 question warm up, designed to be pre-lab questions for Gen Chem 1 students. Students were assigned these questions as homework before lab. This activity pairs well with a spectroscopy lab where students find the concentration of an unknown solution by making a calibration curve.
Predmet Chémia
Úroveň Stredná škola, Vysoká škola - začínajúci
Typ Domáca úloha
Trvanie 30 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová chemistry, concentration, molarity, solution, spectroscopy
Simulácia Lambertov-Beerov zákon (HTML5), Lambertov-Beerov zákon


Autor(i) Julia Chamberlain
Škola / Organizácia PhET
Dátum odoslania 28.3.2013
Dátum aktualizácie 26.5.2015