Snell's law Lab - Inquiry based


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Snell's law Lab - Inquiry based
Popis
Predmet Fyzika
Úroveň Stredná škola
Typ Laboratórne cvičenie
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Yes
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Snell's law, incidence, index of refraction, medium, refraction
Simulácia Lom svetla


Autor(i) Argirios Paschos
Škola / Organizácia Ionideio HS
Dátum odoslania 28.3.2013
Dátum aktualizácie 29.3.2013