Measuring Current in a Series Circuit


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Measuring Current in a Series Circuit
Popis Through this simulation, you will learn how to construct a series circuit, what a resistor's purpose is and how to measure the electrical current.
Predmet Fyzika
Úroveň K-5
Typ Laboratórne cvičenie
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová circuit, current, electricity, elementary, science, series, series circuit
Simulácia Stavebnica elektrických obvodov (jednosmerný prúd)


Autor(i) Darya K.
Škola / Organizácia Hunter College Elementary School
Dátum odoslania 24.3.2013
Dátum aktualizácie 24.3.2013