Radioactive Dating Game inquiry A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Radioactive Dating Game inquiry
Popis I designed this activity to follow Alpha and Beta decay activities. Learning Goals: Students will be able to: Identify isotopes that are commonly used to determine how old matter might be. Explain how radiometric dating works and why different elements are used for dating different objects.Use the percent of an isotope measured in an object to estimate its age. Identify types of nuclear reaction used for dating; include how elements change and balanced reaction.
Predmet Biológia, Chémia, Fyzika, Matematika, Veda o Zemi
Úroveň Stredná škola, Vysoká škola - začínajúci
Typ Domáca úloha, Laboratórne cvičenie
Trvanie 30 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová age, decay, estimation, half-life, inquiry, phet
Simulácia Datovanie rádioaktívnou metódou


Autor(i) Trish Loeblein
Škola / Organizácia PhET
Dátum odoslania 19.2.2013
Dátum aktualizácie 19.2.2013