Beer's Law Lab: Introduction to Beer's Law


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Beer's Law Lab: Introduction to Beer's Law
Popis Designed for completion by high school juniors and seniors in a 30-40 minute time period, as an introduction to using a spectrometer in an environmental science course. Part 1: Investigating Absorbance and Transmittance Part 2: Beer's Law and Applying Beer's Law Instructors should consider making students turn in the completed page 1 in order to receive and progress through page 2.
Predmet Chémia, Iné
Úroveň Stredná škola, Vysoká škola - začínajúci
Typ Laboratórne cvičenie
Trvanie 30 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Beer's Law, Concentration, Environmental, Instrumental
Simulácia Lambertov-Beerov zákon


Autor(i) Joel Barthel
Kontaktný email jbarthel@mlhslancers.org
Škola / Organizácia MLHS
Dátum odoslania 2.2.2013
Dátum aktualizácie 2.2.2013