Static Pressure


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Static Pressure
Popis This is an easy 2 page intro to fluids for my AP Physics B class. It leads students to explore pressure at depth, Pascal's Principle, hydraulic pistons, and the difference between absolute and gauge pressure. We will have previously discussed density and pressure. AP Physics B students will also need Archimedes' Principle and Fluid Dynamics labs.
Predmet Fyzika
Úroveň Stredná škola
Typ Domáca úloha, Laboratórne cvičenie
Trvanie 30 min
Vrátane odpovedí Yes
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová fluids, pressure, static
Simulácia Tlak a prúdenie kvapaliny


Autor(i) Ray Smola
Škola / Organizácia Heidelberg HS
Dátum odoslania 4.12.2012
Dátum aktualizácie 4.12.2012