Forces Virtual Lab Ramp


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Forces Virtual Lab Ramp
Popis Use the forces acting on the objects to calculate the coefficient of static friction and kinetic friction of the Mystery Box.
Predmet Fyzika
Úroveň Stredná škola, Vysoká škola - začínajúci
Typ Laboratórne cvičenie
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Yes
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Friction, ramp
Simulácia Naklonená rovina: Sily a pohyb


Autor(i) Joanna MacDonald
Škola / Organizácia St Francis High School, Sacramento
Dátum odoslania 8.10.2012
Dátum aktualizácie 11.10.2012