Conservation of Energy - conceptual


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Conservation of Energy - conceptual
Popis A very conceptual overview of the conservation of energy and transfer of kinetic and potential energy. Most appropriate for an introductory physical science class, middle school or 9th grade science class. I borrowed part of the worksheet from another contributer, Chris Bires, simply because the qeustions are so good. Items that I have added were to look at energy disipated by friction or a collision when the skater falls.
Predmet Fyzika, Iné
Úroveň Stredná škola, ZŠ druhý stupeň
Typ Laboratórne cvičenie
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Conservation, Energy, Kinetic, Potential, Skate Park
Simulácia Energia v skejt parku: základy


Autor(i) Paul Broberg
Škola / Organizácia Centennial HS, Circle Pines, MN
Dátum odoslania 17.4.2012
Dátum aktualizácie 17.4.2012