Gas Properties Gas Laws Quantitative A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Gas Properties Gas Laws Quantitative
Popis This is an inquiry lab that asks students to design experiments and derive relationships for Gas Laws. Learning Goals: •Design experiments to measure the relationships between pressure, volume, and temperature. •Create graphs based on predictions and observations. •Make qualitative statements about the relationships between pressure, volume and temperature using molecular models.
Predmet Chémia, Fyzika
Úroveň Stredná škola, Vysoká škola - začínajúci
Typ Domáca úloha, Laboratórne cvičenie
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová avogadro, boyle, charles, inquiry, phet, pressure, volume
Simulácia Vlastnosti plynu (HTML5), Vlastnosti plynu


Autor(i) Trish Loeblein
Škola / Organizácia PhET
Dátum odoslania 23.1.2012
Dátum aktualizácie 13.8.2019