Series Circuits Electrical Relationships


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Series Circuits Electrical Relationships
Popis Students will build circuits to match the diagram to determine the relationship between voltage, current, and resistance in a series circuit.
Predmet Fyzika
Úroveň Stredná škola
Typ Domáca úloha, Laboratórne cvičenie
Trvanie 30 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Ohm's law, current, resistance, series circuit, voltage
Simulácia Stavebnica elektrických obvodov (jednosmerný prúd)


Autor(i) Bill Braun
Škola / Organizácia Winona Senior High School
Dátum odoslania 8.9.2011
Dátum aktualizácie 8.9.2011