Moving Man (Motion Intro)


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Moving Man (Motion Intro)
Popis introduction for students to position vs. time, velocity vs. time, and vectors; students will look at the relationships between position, velocity, and time; this activity is written so that this could be used as the first introduction to these concepts (inquiry-based)
Predmet Fyzika
Úroveň Stredná škola
Typ Domáca úloha, Laboratórne cvičenie
Trvanie 30 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová graphing, motion, position, vector, velocity
Simulácia Chodec


Autor(i) Rebecca Barton
Škola / Organizácia Old Mill High School
Dátum odoslania 19.8.2011
Dátum aktualizácie 19.8.2011