Properties of a wave A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Properties of a wave
Popis
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová amplitude, frequency, wavelength
Simulácia Vlnenie v rade bodov


Autor(i) Jackie Esler
Škola / Organizácia Boulder Valley School District
Dátum odoslania 25.7.2011
Dátum aktualizácie 25.7.2011