Charles' Law Lab and Gay-Lussac's Law Lab


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Charles' Law Lab and Gay-Lussac's Law Lab
Popis
Predmet Chémia, Fyzika
Úroveň Stredná škola, Vysoká škola - začínajúci
Typ Laboratórne cvičenie
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Gas Laws Charles Gay-Lussac Pressure Volume Temperature
Simulácia Vlastnosti plynu


Autor(i) Michael Kwasny
Škola / Organizácia Oak Creek High School
Dátum odoslania 8.4.2011
Dátum aktualizácie 8.4.2011