Graphing Activity using Gas Properties Simulation A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Graphing Activity using Gas Properties Simulation
Popis The students vary temperature or volume on this simulation and use the measurement tools to record 4 data points for each gas law. For each section, the unused variable needs to be set as constant (for the section on volume and temperature, set pressure as the constant variable). Then they graph their data and give real-world examples.
Predmet Chémia
Úroveň Stredná škola
Typ Demonštrácia, Laboratórne cvičenie
Trvanie 30 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová gas laws, graphing
Simulácia Vlastnosti plynu


Autor(i) Laura Conrad
Škola / Organizácia Corsicana ISD
Dátum odoslania 23.2.2011
Dátum aktualizácie 13.8.2012