'Lectronic Plates


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov 'Lectronic Plates
Popis This is an exploratory activity that allows students to investigate the parameters of the uniform electric field between two parallel plates. Plate charge, area, and separation are varied. The concept of charge density is introduced. Classroom teachers using school email addresses can obtain the answer key. Send your request for "Lectronic Plates Answer Key" to [email protected].
Predmet Fyzika
Úroveň Stredná škola, Vysoká škola - začínajúci
Typ Domáca úloha, Laboratórne cvičenie
Trvanie 30 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová AP Physics B, Phyz, electric field
Simulácia Kondenzátor


Autor(i) Dean Baird
Škola / Organizácia Rio Americano High School
Dátum odoslania 22.1.2011
Dátum aktualizácie 19.10.2014