Line of best fit activity


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Line of best fit activity
Popis This activity is designed to introduce students to the concept of "line of best fit" and determining the difference between linear data and quadratic data.
Predmet Matematika
Úroveň Stredná škola
Typ Domáca úloha, Laboratórne cvičenie
Vrátane odpovedí Yes
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Curve Fitting, Line of Best Fit
Simulácia Aproximácia krivky


Autor(i) Dave Dalton
Kontaktný email david.dalton@gmail.com
Škola / Organizácia none currently
Dátum odoslania 30.10.2010
Dátum aktualizácie 30.10.2010