Cavendish Lab


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Cavendish Lab
Popis This lab guides student through a process similar to what was done with Henry Cavendish's experimental results to determine G and the mass of the Earth. They also use the data to determine the Law of Gravity as Newton did. The lab instructions mention a program from Vernier called Graphical Analysis. A graphing calculator or Excel also can be used. I have a sample key in pdf format that I will be happy to email to you if you provide evidence of your teaching status like a school email address.
Predmet Fyzika
Úroveň Stredná škola
Typ Laboratórne cvičenie
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová cavendish, gravity, inverse square, newton, physics
Simulácia Laboratórium gravitačnej sily


Autor(i) Dan Burns
Škola / Organizácia Los Gatos High School
Dátum odoslania 10.8.2010
Dátum aktualizácie 10.8.2010