Energy, Forces, and Motion basics A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Energy, Forces, and Motion basics
Popis This uses a Half-pipe context to relate what students see in the winter games to skate boarding.
Predmet Fyzika
Úroveň Stredná škola, ZŠ druhý stupeň
Typ Laboratórne cvičenie
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová energy, forces, motion
Simulácia Energia a skejt park


Autor(i) Kristi Goodwin
Škola / Organizácia C.W. Davis Middle School
Dátum odoslania 17.2.2010
Dátum aktualizácie 21.2.2010