Radioactive Dating Game


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Radioactive Dating Game
Popis Adapted from Glenn Reagan's submission
Predmet Chémia, Fyzika
Úroveň Stredná škola
Typ Laboratórne cvičenie
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová radioactivity
Simulácia Datovanie rádioaktívnou metódou


Autor(i) Paul Burgmayer
Kontaktný email pburgmayer@gvsd.org
Škola / Organizácia Great Valley High School
Dátum odoslania 25.12.2009
Dátum aktualizácie 25.12.2009