Demonstrating the principle of phase plugs used in loudspeakers by Wave Interference


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Demonstrating the principle of phase plugs used in loudspeakers by Wave Interference
Popis
Predmet Fyzika
Úroveň Iné
Typ Demonštrácia
Trvanie 30 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová acoustics, loudspeakers, phase plug, speakers
Simulácia Interferencia vlnenia


Autor(i) Csaba Horvath
Škola / Organizácia freelance
Dátum odoslania 31.1.2010
Dátum aktualizácie 7.2.2010