Half Life


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Half Life
Popis
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Half Life
Simulácia Datovanie rádioaktívnou metódou


Autor(i) Walter Watts
Kontaktný email walter.watts@sdhc.k12.fl.us
Škola / Organizácia buchanan middle school
Dátum odoslania 7.11.2009
Dátum aktualizácie 7.11.2009