Natural Selection


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Natural Selection
Popis
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Natural Selection
Simulácia Prirodzený výber


Autor(i) walter watts
Kontaktný email walter.watts@sdhc.k12.fl.us
Škola / Organizácia buchanan middle school
Dátum odoslania 11.1.2010
Dátum aktualizácie 11.1.2010