Dalton's Law of Partial Pressures


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Dalton's Law of Partial Pressures
Popis The student confirms that, at constant temperature, the pressure of a mixture of gases is the sum of the pressures exerted by the individual gases in the same container.
Predmet Chémia
Úroveň Stredná škola
Typ Laboratórne cvičenie
Trvanie 30 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Gas Laws, Partial Pressure, Pressure
Simulácia Vlastnosti plynu


Autor(i) Roberto Marrero
Škola / Organizácia Brentwood High School, Williamson Co, TN
Dátum odoslania 26.9.2009
Dátum aktualizácie 26.9.2009