Gravity Lab- intro A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Gravity Lab- intro
Popis This is the first in a series of inquiry labs. Learning Goals: Students will be able to: Describe how the force on a small mass compares to the force on a larger mass. Describe how force between two masses changes with mass and distance.
Predmet Astronómia, Fyzika, Matematika, Veda o Zemi
Úroveň Stredná škola, Vysoká škola - začínajúci
Typ Domáca úloha
Trvanie 30 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová gravity, math, phet, relationships
Simulácia Laboratórium gravitačnej sily (HTML5), Laboratórium gravitačnej sily


Autor(i) Trish Loeblein
Kontaktný email patricia.loeblein@colorado.edu
Škola / Organizácia PhET
Dátum odoslania 22.5.2010
Dátum aktualizácie 26.4.2020