Gravity Lab- intro A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Gravity Lab- intro
Popis This is the first in a series of inquiry labs. Learning Goals: Students will be able to: Describe how the force on a small mass compares to the force on a larger mass. Describe how force between two masses changes with mass and distance.
Predmet Astronómia, Fyzika, Matematika, Veda o Zemi
Úroveň Stredná škola, Vysoká škola - začínajúci
Typ Domáca úloha
Trvanie 30 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová gravity, math, phet, relationships
Simulácia Laboratórium gravitačnej sily (HTML5), Laboratórium gravitačnej sily


Autor(i) Trish Loeblein
Škola / Organizácia PhET
Dátum odoslania 22.5.2010
Dátum aktualizácie 26.4.2020