Electric Fields Simulation


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Electric Fields Simulation
Popis The activity allows students to visualize field lines of charged objects, the interaction of charged objects, and the effect of an applied external field.
Predmet Fyzika
Úroveň Stredná škola
Typ Laboratórne cvičenie
Trvanie 30 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Electric Field, electric charge, repulsion
Simulácia Náboje v elektrickom poli


Autor(i) Roberto Marrero
Škola / Organizácia Brentwood High School, Williamson Co, TN
Dátum odoslania 9.1.2010
Dátum aktualizácie 9.1.2010