Faraday's Electromagnetic Lab


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Faraday's Electromagnetic Lab
Popis This lab is to help students build an understanding of general magnetism as well as its relationship to electricity. I have tried to make use of everything this simultaion has to offer.
Predmet Fyzika
Úroveň Stredná škola
Typ Laboratórne cvičenie
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Faraday Electromagnetic Lab
Simulácia Faradayove magnetické laboratórium


Autor(i) Robert Kennedy
Kontaktný email rkennedy@bcps.org
Škola / Organizácia Hereford High School
Dátum odoslania 11.12.2007
Dátum aktualizácie 11.12.2007