Resistance and Ohm's Law Investigation


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Resistance and Ohm's Law Investigation
Popis In Science 9 we have discussed factors influencing resistance and Ohm's Law. We did this Sims as a reinforcement of these ideas.
Predmet Fyzika
Úroveň Stredná škola
Typ Laboratórne cvičenie
Trvanie 30 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Circuits, Electricity
Simulácia ohms-law, resistance-in-a-wire


Autor(i) Nancy Spletzer
Škola / Organizácia Clear Creek High School
Dátum odoslania 1.5.2007
Dátum aktualizácie 22.4.2008