The Relationship between the Volume of a Gas and its Pressure - Boyle's Law


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov The Relationship between the Volume of a Gas and its Pressure - Boyle's Law
Popis Students will change the length of the container, calculate its volume and find the relationship, both mathematically and graphically, between the volume of a gas and its pressure.
Predmet Chémia, Matematika
Úroveň Stredná škola
Typ Laboratórne cvičenie
Trvanie 30 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Gases, Liquids, Solids
Simulácia Vlastnosti plynu


Autor(i) Stephan Graham
Škola / Organizácia Arrupe Jesuit High School
Dátum odoslania 26.3.2007
Dátum aktualizácie 14.11.2008