Energy Analysis of a Mass Oscillating on a Spring


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Energy Analysis of a Mass Oscillating on a Spring
Popis Learning Goals Using a mass oscillating on a spring, students will be able to explain the distribution and transfer of different types of energy: kinetic, elastic potential, gravitational potential, and thermal. Students will also be able to explain the Conservation of Mechanical Energy concept using kinetic, elastic potential, and gravitational potential energy of a mass oscillating on a spring. Students will study what happens when there is also thermal energy of a mass oscillating on a spring.
Predmet Fyzika
Úroveň Stredná škola
Typ Laboratórne cvičenie
Trvanie 120 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová mass
Simulácia Pružinový oscilátor


Autor(i) Jessica Mullins
Škola / Organizácia Conifer High School
Dátum odoslania 23.3.2007
Dátum aktualizácie 18.9.2007