Producing Electromagnetic Radiation using a Neon


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Producing Electromagnetic Radiation using a Neon
Popis This uses the Phet simulation, Neon Light and other Discharge lamps to investigate how they produce light and other electromagnetic radiation.
Predmet Fyzika
Úroveň Stredná škola
Typ Laboratórne cvičenie
Trvanie 30 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Light, Radiation
Simulácia Neónové svetlá a ostatné výbojky


Autor(i) Nancy Spletzer
Škola / Organizácia Clear Creek High School
Dátum odoslania 4.2.2007
Dátum aktualizácie 4.2.2007