Equation Grapher: Sketching Linear and Parabolic Graphs (Inquiry Based) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Equation Grapher: Sketching Linear and Parabolic Graphs (Inquiry Based)
Popis This is a set of two inquiry based activities to help students with sketching graphs. Learning Goals for the first lesson: Students will be able to: Sketch how the graph of a line changes as b and c vary (y=bx + c) Predict how a line graph will look given an equation in other forms. Learning Goals for the second lesson: Students will be able to: Sketch how a parabola changes as a, b, and c vary (y=ax2 + bx + c). Predict how a parabolic graph will look given equations in other forms.
Predmet Matematika
Úroveň Stredná škola
Typ Laboratórne cvičenie
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Graphing, coeffcient, equation, line, math, parabola, phet activity
Simulácia Graf kvadratickej funkcie


Autor(i) Trish Loeblein
Škola / Organizácia PhET CU Boulder
Dátum odoslania 18.1.2007
Dátum aktualizácie 7.7.2013