Homework Activity I


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Homework Activity I
Popis This is a homework activity for future elementary and middle school teachers who are studying circuits. It is intended to help them investigate a series-parallel combination circuit.
Predmet Fyzika
Úroveň K-5, Vysoká škola - začínajúci
Typ Domáca úloha
Trvanie 30 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Circuits, Electricity
Simulácia Stavebnica elektrických obvodov (jednosmerný prúd)


Autor(i) Tom OKuma, Kastro Hamed
Škola / Organizácia Lee College
Dátum odoslania 23.7.2006
Dátum aktualizácie 22.4.2008