Introduction to Static Electricity using Electric Field Hockey and Charges and Fields (Inquiry Based) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Introduction to Static Electricity using Electric Field Hockey and Charges and Fields (Inquiry Based)
Popis This is an inquiry based activity. Learning Goals: Students will be able to: Determine the variables that affect how charged bodies interact. Predict how charged bodies will interact. Describe the strength and direction of the electric field around a charged body.Use free-body diagrams and vector addition to help explain the interactions.
Predmet Fyzika
Úroveň Stredná škola
Typ Laboratórne cvičenie
Trvanie 120 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Vectors, charge, electron, field, molecule, phet activity, vector
Simulácia Elektrické pole nábojov (HTML5), Elektrické pole nábojov , Elektrický hokej


Autor(i) Trish Loeblein
Škola / Organizácia PhET CU Boulder
Dátum odoslania 23.2.2006
Dátum aktualizácie 6.9.2016