Moving Man - Velocity vs. Time Graphs


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Moving Man - Velocity vs. Time Graphs
Popis This is an activity designed as an introductory exercise to Velocity vs. Time graphs and only basic graphing skills are needed to complete the activity. The students will: Develop a general knowledge of Velocity vs. Time graphs and Distance vs. Time graphs What graphs of a person standing still would look like What graphs of a person moving away from an observer at a constant speed would look like. What graphs of a person moving towards an observer at a constant speed would look like. How differences in speed appear on the graphs
Predmet Fyzika
Úroveň Stredná škola
Typ Domáca úloha
Trvanie 30 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Motion
Simulácia Chodec


Autor(i) Steve Reeves
Škola / Organizácia Standley Lake High School
Dátum odoslania 2.8.2005
Dátum aktualizácie 17.4.2008