Circuit activity 2 Series and Parallel Circuits using only CCK (Inquiry Based) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Circuit activity 2 Series and Parallel Circuits using only CCK (Inquiry Based)
Popis The students will use the simulation to learn the goals through an inquiry approach. This is the second of a series of three labs. Learning Goals: Students will be able to: Discuss basic electricity relationships in series and parallel circuits & Build circuits from schematic drawings & Use voltmeters and ammeters to take readings in circuits & Provide reasoning to explain the measurements in circuits.
Predmet Fyzika
Úroveň Stredná škola, Vysoká škola - začínajúci
Typ Laboratórne cvičenie, Otázky
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Magnetism, circuit, parallel, phet activity, series
Simulácia Stavebnica elektrických obvodov, Stavebnica elektrických obvodov (jednosmerný prúd)


Autor(i) Trish Loeblein
Škola / Organizácia PhET CU Boulder
Dátum odoslania 30.7.2005
Dátum aktualizácie 9.7.2013