Build an Atom Game Remote Lab Złota gwiazdka oznacza wysokiej jakości działania oparte na dociekaniach, które są zgodne z wytycznymi projektowymi PhET.


Download wszystkie pliki jako skompresowany .zip

NIE proś o uprawnienia edycji materiałów Google.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Tytuł Build an Atom Game Remote Lab
Opis PhET games can be used for inquiry learning or practice. This lesson has some guidance for learning and practice. Learning Goals: Students will be able to Make atom models that show stable atoms or ions. Use given information about subatomic particles to Identify an element and its position on the periodic table Draw models of atoms Determine if the model is for a neutral atom or an ion. Predict how addition or subtraction of a proton, neutron, or electron will change the element, the charge, and the mass of their atom or ion. Describe all vocabulary words needed to meet the goals. Use a periodic symbol to tell the number of protons, neutrons, and electrons in an atom or ion. Draw the symbol for the element as you would see on the periodic table
Przedmiot Biologia, Chemia, Fizyka, Nauki o Ziemi
Poziom Gimnazjum, Licencjat – wprowadzenie, Liceum
Rodzaj Nauka zdalna, Praca domowa
Czas trwania 60 minut
Zawiera odpowiedzi Nie
Język angielski
Słowa kluczowe game, inquiry, remote
Symulacja(e) Budujemy atom (HTML5)


Autorzy Trish Loeblein
Szkoła / Organizacja PhET
Data przesłania 20-03-27
Data zaktualizowana 20-04-06