Blackbody Spectrum

Denne simuleringa har ikkje vorte omsette til dette språket. Du kan likevel starte den engelske versjonen nedanfor.

Blackbody Spectrum Skjermbilete Last ned Innbygging
 • Svart lekam
 • Planck's Law
 • Wien's Law
Flash Logo Original Sim and Translations

Innhald

 • Svart lekam
 • Planck's Law
 • Wien's Law
 • Elektromagnetisk stråling
 • Kvantemekanikk
 • Astronomi

Description

Korleis er svart lekam-strålinga frå sola samanlikna med det synlege lyset? Lær om svart lekam-spekteret frå sola, ei lyspære, ein omn, og jorda. Juster temperaturen for å sjå bølgjelengda og intensiteten av spekterendringa. Legg merke til fargen på toppen av spektralkurva.

Døme på læringsmål

 • Skildre kva som skjer med ein svart lekam-spekter når du aukar temperaturen. Kva skjer med forma på kurva, og toppen av kurva?
 • Kva skjer med svart lekam-spekteret når du reduserer temperaturen?
 • Still inn temperaturen slik den er for ei lyspære (rundt 3000 K). Basert på den informasjonen du får, ser det ut som lyspærer er effektive? Kvifor blir lyspærer varme?
 • Tenk deg at du ser to varme, glødande objekt, eit som er glødande oransje, og det andre glødande blått. Kven av dei er varmast?
Version 1.0.5

Teacher Tips

Lærarguiden (pdf) inneheld tips som er laga av PhET-teamet. ( PDF ).

Teacher-Submitted Activities

Visualization and Visual Illusions SIM Homework A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Dette bidraget blei designa av PhET Kathy Perkins, Carl Wieman Student - intro Lekse Fysikk
PhET Sims Aligned to the Chemistry Curriculum Dette bidraget blei designa av PhET Julia Chamberlain Student - intro
vgs
Anna Kjemi
Alignment of PhET sims with NGSS Dette bidraget blei designa av PhET Trish Loeblein vgs Anna Biologi
Geofag
Kjemi
Fysikk
How do PhET simulations fit in my middle school program? Dette bidraget blei designa av PhET Sarah Borenstein Ungdomsskule Anna Geofag
Biologi
Fysikk
Kjemi
Blackbody Spectrum & Lasers Simulations Homework Dette bidraget blei designa av PhET Kathy Perkins, Carl Wieman Student - intro
vgs
Lekse Fysikk
Blackbody Spectrum Simulation Homework Dette bidraget blei designa av PhET Kathy Perkins, Carl Wieman Student - avansert
Student - intro
Lekse Fysikk
Mapping of PhET and IBDP Physics Jaya Ramchandani vgs Anna Fysikk
MS and HS TEK to Sim Alignment Elyse Zimmer Ungdomsskule
vgs
Anna Kjemi
Biologi
Fysikk

The new HTML5 sims can run on iPads and Chromebooks, as well as PC, Mac, and Linux systems.

iPad:
iOS 11+ Safari
iPad compatible sims

Android:
Not officially supported. If you are using the HTML5 sims on Android, we recommend using the latest version of Google Chrome.

Chromebook:
Latest version of Google Chrome
The HTML5 and Flash PhET sims are supported on all Chromebooks.
Chromebook compatible sims

Windows Systems:
Microsoft Edge and Internet Explorer 11, latest version of Firefox, latest version of Google Chrome.

Macintosh Systems:
macOS 10.9.5+, Safari 9+, latest version of Chrome.

Linux Systems:
Not officially supported. Please contact phethelp@colorado.edu with troubleshooting issues.

Designteam Tredjepartsbibliotek Takk til
 • Arnab Purkayastha (developer)
 • Saurabh Totey (developer)
 • Martin Veillette (developer)
 • Diana López Tavares (lead designer)
 • Michael Dubson (original designer)
 • Wendy Adams
 • John Blanco
 • Ariel Paul
 • Kathy Perkins
 • almond-0.2.9.js
 • base64-js-1.2.0.js
 • FileSaver-b8054a2.js
 • font-awesome-4.5.0
 • game-up-camera-1.0.0.js
 • he-1.1.1.js
 • himalaya-0.2.7.js
 • jama-1.0.2
 • jquery-2.1.0.js
 • lodash-4.17.4.js
 • pegjs-0.7.0.js
 • seedrandom-2.4.2.js
 • text-2.0.12.js
 • TextEncoderLite-3c9f6f0.js