Circuit Construction Kit: DC

Circuit Construction Kit: DC Skjermbilete Last ned Innbygging
Java Logo Original Sim and Translations

Description

Eit elektronikksett på PC-en din! Bygg krinsar med motstandar, lyspærer batteri og brytarar. Gjer målingar med det realistiske amperemeteret og voltmeteret. Sjå krinsen som ei skjematisk teikning, eller byt til naturtru vising.

Døme på læringsmål

 • Diskuter grunnleggjande samanhengar om elektrisitet.
 • Bygg krinsar etter skjematiske teikningar.
 • Bruk amperemeter og voltmeter for å måle verdiar i krinsar.
 • Ressoner om korleis du kan forklare måleresultat og samanhengar i krinsar.
 • Diskuter grunnleggjande elektrisitetsforhold i serie- og parallellkrinsar.
 • Ressoner om korleis du kan forklare måleresultat i krinsar.
 • Finn resistansen i vanlege objekt frå “forundringspakka”.
Version 1.2.2

Teacher Tips

Lærarguiden (pdf) inneheld tips som er laga av PhET-teamet. ( PDF ).

Video Primer

Please sign in to watch the video primer

Teacher-Submitted Activities

Algebra-based Physics Semester one lessons, clicker questions, and schedule in pdf (Inquiry Based) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Dette bidraget blei designa av PhET Trish Loeblein Student - intro
vgs
Lab
Demo
Lekse
Fysikk
Concept questions for Physics using PhET (Inquiry Based) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Dette bidraget blei designa av PhET Trish Loeblein Student - intro
vgs
MC Fysikk
Capacitor_Lab_Basics _html_Remote_lab A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Dette bidraget blei designa av PhET Trish Loeblein Student - intro
vgs
Remote
Lab
Lekse
Fysikk
Resistance in a Wire Remote Lab A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Dette bidraget blei designa av PhET Trish Loeblein Student - intro
vgs
Remote
Lekse
Lab
Fysikk
Ohm's Law Remote Lab A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Dette bidraget blei designa av PhET Trish Loeblein vgs
Barneskule
Student - intro
Ungdomsskule
Lekse
Lab
Remote
Fysikk
Introduction to Circuits Remote Lab A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Dette bidraget blei designa av PhET Trish Loeblein vgs
Student - intro
Lekse
Remote
Lab
Fysikk
Discovering patterns of current and voltage in series and parallel circuits A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Dette bidraget blei designa av PhET Argenta Price, Alan Calac vgs Lab
Guided
Fysikk
Circuit Construction Kit- series of three activitites (Inquiry Based) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Dette bidraget blei designa av PhET Trish Loeblein Student - intro
vgs
Lekse
Lab
Fysikk
Using PhET in Electricity Unit A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Dette bidraget blei designa av PhET Trish Loeblein Student - intro
vgs
Demo
Lab
Fysikk
Potential Difference in Circuits A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Dette bidraget blei designa av PhET Archie Paulson, Kathrine Perkins, Steve Pollock Student - intro Lab Fysikk
Series and Parallel circuits basics A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Kristi Goodwin Ungdomsskule Lab Fysikk
Circuit inquiry for Middle school A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Jefferson County Middle School Workshop Ungdomsskule Lab Fysikk
Intro to Series and Parallel Circuits A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Elyse Zimmer vgs Lab Fysikk
How Can You Light A Bulb? A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Julie Henderleiter Ungdomsskule
Barneskule
Guided
Lab
Fysikk
Exploring Circuits A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Rosemary Boardman Ungdomsskule Guided Fysikk
Circuit Lab 2 - Series and Parallel Circuits A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Amy Jordan vgs Lab Fysikk
Circuits 3 Day Unit A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Meaghan Hixson Barneskule Lab Fysikk
Day 3: Conductors and Insulators A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Meaghan Hixson Barneskule Lab Fysikk
Day 1: Lighting a Bulb A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Meaghan Hixson Barneskule Lab Fysikk
Day 2: Exploring Kinds of Circuits (Series/Parallel) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Meaghan Hixson Barneskule Lab Fysikk
Unidad de Circuitos (actividad para 3 sesiones) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Meaghan Hixson (traducción Mayra López) Barneskule
Ungdomsskule
Lab
Guided
Fysikk
De Resistencia y Ley de Ohm Dette bidraget blei designa av PhET Trish Loeblein (traducción Diana López) Ungdomsskule
vgs
Guided
Remote
Lab
Lekse
Fysikk
SECUNDARIA: Alineación PhET con programas de la SEP México (2011 y 2017) Dette bidraget blei designa av PhET Diana López Ungdomsskule
vgs
Anna Kjemi
Biologi
Matematikk
Fysikk
Introducción a Circuitos Eléctricos Dette bidraget blei designa av PhET Trish Loeblein (traducción Diana López) vgs
Student - intro
Remote
Lab
Discuss
Guided
Lekse
Fysikk
PREPARATORIA: Alineación de PhET con programas de la DGB México (2017) Dette bidraget blei designa av PhET Diana López vgs
Student - intro
Anna Fysikk
Kjemi
Matematikk
PRIMARIA: Alineación con programas de la SEP México (2011 y 2017) Dette bidraget blei designa av PhET Diana López Ungdomsskule
Barneskule
Discuss
Lekse
Demo
Guided
Lab
Matematikk
Astronomi
Kjemi
Fysikk
Električni otpor i Ohmov zakon Anita Sečan Ungdomsskule Guided Fysikk
Mjerenje struje i napona Anita Sečan vgs
Ungdomsskule
Guided Fysikk
Spajanje više trošila Anita Sečan Anna Guided Fysikk
Zekering gebruiken als beveiliging tegen Kortsluiting en overbelasting. Loran de Vries Ungdomsskule Remote
Lekse
Lab
Fysikk
Elektriciteit Roland Van Kerschaver Anna
Barneskule
Guided Fysikk
Intro to Ohm's Law Bob Poltis Student - intro
vgs
Guided
Remote
Lab
Fysikk
Discovering Series Circuits David Wirth vgs
Ungdomsskule
Remote
Lekse
Lab
Fysikk
Resistivity in a wire Bill Stanton vgs Lab Fysikk
Activity in Electricity and Magnetism (Resistor Networks and Kirchhoff's Rules) Lowell Gabunilas Student - intro
vgs
Lab Fysikk
Series, parallel circuits Bilal Sengez vgs Lab
Remote
Fysikk
Understanding Circuits David Wirth vgs
Student - intro
Lekse
Remote
Lab
Discuss
Fysikk
Series Circuit Simulation Bill Braun vgs Lab
Remote
Lekse
Fysikk
Parallel Circuit Electrical Relationships Bill Braun vgs Lekse
Remote
Lab
Fysikk
Kirchhoff's Law Omar Adwan vgs
Student - intro
Lab
Remote
Fysikk
I, V and R in circuits Suchitra CHEPIN vgs
Student - intro
Guided
Remote
Lab
Fysikk
Ohm's Law Omar Adwan vgs
Student - intro
Lab
Remote
Fysikk
DC Measuring Devices Omar Adwan Student - intro Lab
Remote
Fysikk
Capacitor and Dielectric 2 Bassam Rashed Anna
vgs
Student - avansert
Student - intro
Guided
Lab
Lekse
Remote
Demo
Fysikk
Electricity in the Home David Wirth vgs Remote
Lab
Lekse
Discuss
Fysikk
Conductors and Insulators Heather Gaughan Barneskule Guided
Remote
Anna
Electrical Circuits Intro Heather Gaughan Barneskule Guided
Remote
Anna
Ohm's Law Kristy Jernigan, Judith Stucky, Melanie Essink vgs Guided
Remote
Lab
Fysikk
Electric Circuits Simulation: Building Models Larry Smith Student - intro Lab
Remote
Fysikk
Ohm's Law Lab - Virtual Eric Weiss vgs
Student - intro
Lekse
Lab
Remote
Fysikk
Simple Series and Parallel Circuits Lab David Waters vgs
Student - intro
Remote
Lekse
Lab
Fysikk
DC Circuit Lab Sean Boston Student - intro
vgs
Lab Fysikk
Conductors and Insulators Yanel Leroux Barneskule Guided
Lab
Lekse
Fysikk
Series & Parallel Circuits PhET Lab Michael Aitken vgs Guided
Lab
Lekse
Demo
Fysikk
Virtual Circuit Lab Derek Martin Ungdomsskule
vgs
Student - intro
Lab
Guided
Fysikk
Virtual Lab - Circuit Basics Jeremy smith Ungdomsskule
vgs
Guided
Lab
Fysikk
Circuit Lab 1 - Properties of Electric Circuits Amy Jordan vgs Lab Fysikk
Arbeitsblatt einfache Stromkreise v.1.0 Lukas Feitknecht Student - avansert Guided Fysikk
Laboratorio virtuale di circuiti cinzia scorzoni vgs Remote
Lekse
Lab
Guided
Fysikk
Costruzione di circuiti in serie e in parallalelo, misura dell'intensità e tensione, scoperta di conduttori e insolanti. Alessandra De Conti Ungdomsskule Lab
Guided
Lekse
Remote
Fysikk
ASSOCIAÇÃO DE RESISTORES W. Q. NEVES - IFCE vgs Lab
Guided
Fysikk
Montagem Circuito DC - Lab Virtual José Lucas Nassif Maluf vgs Guided
Lab
Fysikk
Eletrodinâmica (Atividades) nos OA's do PhET Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales vgs
Ungdomsskule
Anna
Discuss
Lekse
Guided
Anna
Matematikk
Fysikk
Anna
Atividades sobre Eletricidade nos OA's do PhET Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales Anna
Student - intro
vgs
Ungdomsskule
Lab
Guided
Discuss
Demo
Lekse
Geofag
Fysikk
Anna
Associação de Resistores (Misto) no "Circuit Construction Kit: DC (HTML5)" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales Ungdomsskule
vgs
Anna
Lekse
Anna
Guided
Fysikk
Anna
Geofag
Associação de Resistores (Paralelo) no "Circuit Construction Kit: DC (HTML5)" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales vgs
Ungdomsskule
Anna
Guided
Lekse
Anna
Fysikk
Geofag
Anna
Associação de Resistores (Série) no "Circuit Construction Kit: DC (HTML5)" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales vgs
Ungdomsskule
Anna
Anna
Guided
Lekse
Geofag
Fysikk
Anna
Conceitos de Circuitos Elétricos no "Circuit Construction Kit: DC (HTML5)" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales Ungdomsskule
Anna
vgs
Anna
Lekse
Guided
Anna
Geofag
Fysikk
Voltagem, Amperagem e Resistência Elétrica no "Circuit Construction Kit: DC (HTML5)" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales vgs
Ungdomsskule
Anna
Lekse
Guided
Anna
Matematikk
Geofag
Anna
Fysikk
Circuitos Elétricos (Básico) no "Circuit Construction Kit: DC (HTML5)" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales Ungdomsskule
vgs
Anna
Guided
Anna
Lab
Lekse
Matematikk
Fysikk
Anna
Geofag
Leis de Kirchhoff Thiago Henrique de Vasconcelos vgs
Ungdomsskule
Student - intro
Lab Fysikk
Guia de Laboartorio Círcuito en Serie Julio Manuel Lora Pino Ungdomsskule Lab Fysikk
Circuits Scape Room Manel Ibanez Ungdomsskule Lab Fysikk
U3S14L1 Circuitos eléctricos Phet FRANCISCO CRUZ CANTU vgs Remote
MC
Lekse
Lab
Fysikk
Hoja de trabajo José Ricardo Gutiérrez Torres vgs
Student - intro
Guided
Demo
Fysikk
Matematikk
Guía Docente Electricidad karla Sanchez vgs Lab Fysikk
UNIDAD3 S14 L1 Medir voltajes FRANCISCO CRUZ CANTU Ungdomsskule
vgs
Lab
Guided
Lekse
Demo
Fysikk
Guia de trabajo - Kit de Construcción de Circuitos: CD Julio César Páez García - Maria Camila Llorente Castro Barneskule Guided Fysikk
Ley de Ohm y circuitos básicos Eugenio Manuel Fernández vgs Remote
Lab
Fysikk

Språk Download or Run Tips
Albanian All shqip Download Run now Kompleti për ndërtimin e qarkut: DC
Arabic All العربية Download Run now أدوات بناء الدائرة: التيار المستمر
Azerbaijani All Azerbaijani Download Run now Circuit Construction Kit: DC
Basque All Euskara Download Run now Zirkuituak eraikitzeko tresneria: KZ
Belarusian All беларускі Download Run now Канструктар ланцугоў пастаяннага току
Bosnian All Bosanski Download Run now Strujno kolo - jednosmjerna struja (DC)
Bulgarian All български Download Run now Circuit Construction Kit: DC
Catalan All català Download Run now Kit de construcció de circuit: corrent continu (CC)
Chinese (China) All 中文 (中国) Download Run now 电路组建实验:直流
Chinese (Taiwan) All 中文 (台灣) Download Run now Circuit Construction Kit: DC_電路組裝套件:直流電
Croatian All hrvatski Download Run now Dizajniranje strujnih krugova
Czech All čeština Download Run now Stavebnice obvodů: DC
Danish All Dansk Download Run now Kredsløbs-konstruktion: DC
Dutch All Nederlands Download Run now Circuit constructiedoos: gelijkstroom
English All English Download Run now Circuit Construction Kit: DC
Estonian All Eesti Download Run now Vooluringi koostamine: Alalisvool
Faroese All Faroese Download Run now Ravmagn verkstað
Finnish All suomi Download Run now Piirirakennussarja (vain DC)
French All français Download Run now Kit de construction de circuit: CC
German All Deutsch Download Run now Stromkreise schalten: Gleichstrom
Greek All Ελληνικά Download Run now Εργαλειοθήκη δημιουργίας κυκλωμάτων: Συνεχές ρεύμα
Gujarati All Gujarati Download Run now વિદ્યુત પરિપથ નિર્માણ કીટ: DC
Hebrew All עברית Download Run now בניית מעגל חשמלי: DC
Hindi All हिंदी Download Run now परिपथ निर्माण सामग्री : DC 
Hungarian All magyar Download Run now Áramkörépítő egyenfeszültségre
Icelandic All íslenska Download Run now Rafrásarsmíðasett: Jafnstraumur
Indonesian All Bahasa Indonesia Download Run now Circuit Construction Kit: DC
Italian All italiano Download Run now Kit creazione circuiti: corrente continua
Japanese All 日本語 Download Run now 直流回路キット
Kazakh All Kazakh Download Run now Тұрақты токтың электр тізбегі
Korean All 한국어 Download Run now 회로제작 키트: DC
Latvian All Latviešu Download Run now Elektriskās ķēdes veidošana (DC)
Lithuanian All Lietuvių Download Run now Elektrinės grandinės sudarymas 
Maori All Maori Download Run now Circuit Construction Kit: DC
Marathi All मराठी Download Run now विद्युत परिपथ जोडणी संच - DC 
Mongolian All Монгол (Монгол) Download Run now Хэлхээний Иж бүрдэл: Тогтмол Гүйдэл
Norwegian Bokmål All Norsk bokmål Download Run now DC-Kretskonstruksjon
Persian All فارسی Download Run now Circuit Construction Kit: DC
Polish All polski Download Run now Obwody prądu stałego
Portuguese All português Download Run now Kit de Construção de Circuitos: DC
Portuguese (Brazil) All português (Brasil) Download Run now Kit para Montar Circuito DC
Romanian All română Download Run now Kit construcție circuite c. c.
Russian All русский Download Run now Электрическая цепь постоянного тока
Serbian All Српски Download Run now Струјно коло - једносмерна струја (DC)
Slovak All Slovenčina Download Run now Stavebnica elektrických obvodov: jednosmerný prúd
Slovenian All Slovenščina Download Run now Enosmerni električni krog
Spanish All español Download Run now Kit de Construcción de Circuitos: CD
Spanish (Mexico) All español (México) Download Run now Kit de construcción de circuitos: CD
Spanish (Peru) All español (Perú) Download Run now Equipo de Construcción de Circuitos: DC
Swedish All svenska Download Run now Konstruera kretsar (Likström)
Tamil All Tamil Download Run now நேரோட்ட சுற்றை உருவாக்கும் கருவிப்பெட்டி
Telugu All Telugu Download Run now విద్యుద్వలయ నిర్మాణ సామాగ్రి పేటిక:DC; అనువాదం:ఉడిత్యాల రమణ
Thai All ไทย Download Run now ชุดเครื่องมือต่อวงจรไฟฟ้า: กระแสตรง
Turkish All Türkçe Download Run now Devre Kurulum Aracı: DC
Ukrainian All українська Download Run now Лабораторія електрики: Постійний струм
Uzbek All Uzbek Download Run now Elektr zanjirini yig‘ish:O‘zgarmas tok
Vietnamese All Tiếng Việt Download Run now Bộ lắp ráp mạch điện: DC
Welsh All Welsh Download Run now Pecyn Adeiladu Cylched: CU

HTML5 sims can run on iPads and Chromebooks, as well as PC, Mac, and Linux systems on modern web browsers. If you are experiencing issues using an HTML5 sim on a supported platform, please disable any browser extensions.

iPad:
iOS 12+ Safari
iPad compatible sims

Android:
Not officially supported. If you are using the HTML5 sims on Android, we recommend using the latest version of Google Chrome.

Chromebook:
Latest version of Google Chrome
The HTML5 and Flash PhET sims are supported on all Chromebooks.
Chromebook compatible sims

Windows Systems:
Microsoft Edge, latest version of Firefox, latest version of Google Chrome.

Macintosh Systems:
macOS 10.13+, Safari 13+, latest version of Chrome.

Linux Systems:
Not officially supported. Please contact phethelp@colorado.edu with troubleshooting issues.

Designteam Tredjepartsbibliotek Takk til
 • Amy Rouinfar (lead designer)
 • Sam Reid (developer)
 • Denzell Barnett (developer)
 • Wendy Adams
 • Michael Dubson
 • Ariel Paul
 • Kathy Perkins
 • Carl Wieman
 • Mariah Hermsmeyer (graphic arts)
 • Cheryl McCutchan (graphic arts)
 • almond-0.2.9.js
 • base64-js-1.2.0.js
 • FileSaver-b8054a2.js
 • font-awesome-4.5.0
 • game-up-camera-1.0.0.js
 • he-1.1.1.js
 • himalaya-0.2.7.js
 • jama-1.0.2
 • jquery-2.1.0.js
 • lodash-4.17.4.js
 • pegjs-0.7.0.js
 • seedrandom-2.4.2.js
 • text-2.0.12.js
 • TextEncoderLite-3c9f6f0.js