Lab: Gas Laws Simulation


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Lab: Gas Laws Simulation
Omtale NGSS lesson: Students use the simulation to learn about gas laws and complete a lab report based on CER: Claim, Evidence, Reasoning. AVID approach is utilized.
Emne Fysikk, Geofag, Kjemi
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Ungdomsskule, Vidaregåande skule
Type Lab, Lekser, Remote Learning
Tid 30 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord gas laws
Simuleringar Gases Intro (HTML5)


Forfattarar Abbe Kya
Skule / Organisasjon Santiago High School
Lasta opp 01.07.22
Oppdatert 01.07.22